Kwaliteitscontrole bij Buigstaal

Wij hechten veel waarde aan onze kwaliteitscontrole; het waarborgen van kwaliteit en het uitsluiten van afwijkingen. Een onnauwkeurige meting kan leiden tot extra slijtage, het niet goed functioneren van een onderdeel of zelfs afkeur van het product.

Tussentijdse controle

De tussentijdse controle is één van de methodes die Buigstaal hanteert om de productkwaliteit te waarborgen. Dit gebeurt op de afdelingen waar de bewerking plaatsvindt. Afwijkingen kunnen zo snel getraceerd en gecorrigeerd worden.

Eindcontroles

De (gebogen) delen die door Buigstaal geproduceerd zijn worden grondig geïnspecteerd en gecontroleerd zodat zij voldoen aan de gestelde toleranties. Dit gebeurt bij de eindcontrole, waar producten nagemeten worden en goedgekeurd dienen te worden door onze kwaliteitsdienst medewerkers.

Hexagon meetarm

kwaliteitscontroleSinds kort heeft Buigstaal de beschikking over een nauwkeurig meetinstrument voor product- en kwaliteitscontrole. De Hexagon Arm is een digitale meetarm met het vermogen om een gedetailleerd digitaal beeld te creëren van een product waarop vanuit ieder punt metingen kunnen worden verricht zoals afstand of hoogte. Het meetsysteem kan tussentijds ingezet worden bij alle bewerkingen zodat de nauwkeurigheid van tussentijdse- en eindcontroles nog groter wordt.

Digitaal beeld van uw product

Het meetsysteem maakt een gedetailleerd beeld van een product dat door Buigstaal gefabriceerd is. Met de software kan vervolgens vanuit ieder punt metingen en analyses uitgevoerd worden op het product.

kwaliteitscontrole digitaal

Met zijn moderne gebruikersinterface stelt deze software Buigstaal in staat het meetpotentieel van de Hexagon Arm volledig te benutten voor alle soorten buisinspecties. De berekening en toepassing van terugveerwaarden, buigcorrecties, reverse engineering en onderdeel-naar-CAD buisinspecties zijn nu eenvoudiger en sneller dan ooit tevoren.